0

โอโซน สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์ 100 ซีซี

SKU : PR00246

โอโซน Ozone 500cc

  • อาหารเสริมพืชอินทรีย์ โอโซน เป็นสารสกัดธรรมชาติจากพืชที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทำให้พืชมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 70-100% นอกจากนี้ยังทำให้พืชแข็งแรงทนทานต่อแมลงศัตรูพืชและโรคต่างๆ ทำให้ช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทำให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
  • ทำให้พืชแข็งแรงทนทานต่อแมลงศัตรูพืชและโรคต่างๆ
  • ช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทำให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์
  • มีความปลอดภัยสูงต่อเกษตรกรผู้ใช้ผู้บริโภคพืชผักผลไม้
  • ไม่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม

อาหารเสริมพืชอินทรีย์ โอโซน (Ozone)

.....ส่วนประกอบหลัก : สารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพร

.....คุณสมบัติ : อาหารเสริมพืชอินทรีย์ โอโซน เป็นสารสกัดธรรมชาติจากพืชที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทำให้ พืชมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 70-100% นอกจากนี้ยังทำให้พืชแข็งแรงทนทานต่อแมลงศัตรูพืชและโรคต่างๆ ทำให้ช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทำให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชแบบเกษตร อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์นี้มีความปลอดภัยสูงต่อเกษตรกรผู้ใช้ผู้บริโภคพืชผักผลไม้ และไม่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

.....วิธีใช้ : ผสมโอโซนกับน้ำสะอาด(ไม่ควรใช้น้ำประปาที่มีคลอรีนสูงหรือน้ำบาดาลที่มีความเป็นด่างสูง) ฉีดพ่นทางใบในช่วงเช้า(06.00-09.30น.) 

.....อัตราส่วนการใช้ที่เหมาะสม

.....ข้าว: 

ใช้ โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร แช่เมล็ดข้าว 6 ชั่วโมง นำไปบ่ม 1 คืน เมื่อรากแตกแล้วนำไปหว่าน หลังจากนั้น ใช้ โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง (ช่วงข้าวเริ่มตั้งท้องและสลัดเกสร)หลังการฉีดพ่นแล้ว 5-7 วัน ค่อยหว่านปุ๋ยบำรุงทางดิน

.....พืชไร่: (อ้อย มันสัมปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด ฯลฯ)

- กรณีท่อนพันธุ์ ใช้โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ชุบท่อนพันธุ์ก่อนปลูก

- ระยะหลังปลูก ใช้โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง 

.....พืชเป็นเถา: (แตงโม แตงกวา ฟักทอง ถั่วต่างๆ ฯลฯ) 

ใช้โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกระยะ 10-15 วัน ควรใช้ควบคู่ปุ๋ยบำรุงทางดิน

.....ไม้ผล: (ควรตัดแต่งกิ่ง ปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกไม้ผลชนิดนั้นๆ และควรฉีดพ่นช่วงเวลาเช้าหลังแต่งกิ่งเสร็จ) แบ่งการฉีดพ่นเป็นสองระยะ 

- ระยะแรกบำรุงต้นและก่อนดึงช่อดอก ใช้โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 10 ลิตร

- ระยะสอง ระยะติดลูกเท่าหัวไม้ขีด ใช้อัตราส่วนโอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร 

ทั้งสองระยะ ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วัน ควรใช้ควบคู่ปุ๋ยบำรุงทางดิน

.....พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ: 

ใช้โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน

ยกเว้น กล้วยไม้และเห็ดทุกชนิด ใช้โอโซน 1 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน ในช่วงเย็น

.....ข้อแนะนำ : ควรใช้ในปริมาณที่กำหนดหรือน้อยกว่าเท่านั้น

.....ข้อควรปฏิบัติ : 

- หลังฉีดพ่น 5-7 วันควรปรับปรุง บำรุงดินให้สมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกเพื่อช่วยการเจริญเติบโตของพืชเสมอ โดยใช้ปุ๋ยทางดินควบคู่ด้วย 

- ก่อนฉีดพ่นทุกครั้งต้องทำความสะอาดเครื่องฉีดพ่นให้ปราศจากสารเคมี และน้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาด ปราศจากสารเคมีเจือปน ในการฉีดพ่นควรปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอยบางๆ

- เวลาที่ฉีดพ่นที่ดีควรเป็นเวลา 06.00 - 09.00 น. เพื่อให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลง ควรใช้ในอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแก่พืชแต่ละชนิดเท่านั้น

จำนวน
700.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 55,797,304
Auto Backlinks Auto Backlinks Auto Backlinks Auto Backlinks Auto Backlinks Auto Backlinks Auto Backlinks Auto Backlinks Auto Backlinks Auto Backlinks Auto Backlinks Auto Backlinks Auto Backlinks Auto Backlinks Auto Backlinks